Oferta


 

Pomiary realizacyjne

 • stała geodezyjna obsługa inwestycji dla potrzeb inwestora
 • geodezyjna obsługa budowy tras drogowych
 • mapy do celów projektowych (w dowolnych formatach)
 • wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia podziemne)

 

Pomiary powykonawcze

 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia podziemne)
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • pomiary objętości hałd
 • pomiary osiadania budynków
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych
 • inwentaryzacje istniejących obiektów (suwnice, kominy, elementy konstrukcji, itp.)
 • mapy z inwentaryzacji powykonawczych

 

Opracowania do celów prawnych

 • analizy geodezyjno - prawne stanu własności
 • mapy do celów prawnych
 • mapy do celów sądowych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia
 • zmiany użytkowania na gruncie
 • pomiary użytków i zasiewów

 

Oferta usług informatycznych

 • tranformacja i kalibracja rastrów
 • mapy numeryczne
 • numeryczny model terenu
 • kopie, skany i druki wielkoformatowe 
  Specjalizujemy się w drukowaniu, skanowaniu i kserowaniu wielkoformatowym do formatu A0+.
  Przygotowujemy wydruki na podstawie plików PDF.

  UWAGA: Nie dokonujemy wydruków z nośników USB.  
  Drukowane materiały prosimy o dostarczenie na płycie CD bądz poprzez wysłanie ich na adres meilowy po uprzednim poinformowaniu telefonicznym.

 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych. Jest to najczęstsza usługa zamawiana u geodetów. Mapy sytuacyjno-wysokościowe zazwyczaj sporządzane są w skali 1:500 lub 1:1000. Tworzone są głównie dla potrzeb projektantów na których projektuje się całą inwestycję. Projektant nanosi poszczególne jej elementy, budynki, przyłącza wodno-kanalizacyjnych, gaz, elektryczne... Wykonujemy mapy „analogowe” (wymagane do pozwolenia na budowę) jak również „cyfrowe” (wygodniejsze dla projektantów).

 

Wznowienie granic. Jest najtańszą i najszybszą formą, aby dowiedzieć się jak przebiega aktualna granica. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Aby móc skorzystać z tego rodzaju „ustalenia granicy” wymagane jest aby w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, były wystarczające materiały pozwalające jednoznacznie określić przebieg granic nieruchomości. W momencie gdy jest to niemożliwe następuję rozgraniczenie.

 

Rozgraniczenie nieruchomości – ustalenie granic. Rozgraniczenie przeprowadzamy w momencie gdy nie możemy ustalić granic na podstawie dokumentów otrzymanych z ośrodka. Przebadanie wszystkich dokumentów jest podstawą, choć często to bardzo żmudne i pracochłonne zadanie. W pierwszej kolejności analizujemy otrzymane materiały i staramy się aby strony zawarły porozumienie na etapie rozgraniczenia w postępowaniu administracyjnym.

 

Podział nieruchomości. Nieruchomość to nie tylko działka. Nieruchomość stanowią również budynki. A zatem możliwy jest podział działki jak i wydzielenie lokali lub podział budynku. Najczęstszym zadaniem dla geodetów jest jednak podział działki. Każda z wydzielanych działek musi mieć dostęp do drogi publicznej, więc niezbędne jest jego zapewnienie. Dostęp można zapewnić poprzez wydzielenie osobnej działki lub ustanowić służebność zapewniającą prawo przejścia i przejazdu każdoczesnemu właścicielowi. Dlatego warto dobrze przemyśleć jak najkorzystniej podzielić daną działkę. Dołożymy wszelkich starań aby podział został wykonany zgodnie z waszymi oczekiwaniami.

 

Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych na gruncie. Są to prace polegające ma przygotowaniu i wyznaczeniu projektu w „terenie”. Wyznaczenie domków jednorodzinnych jak również przewodów branżowych (woda, gaz, energetyka…) możliwe jest bezpośrednio w terenie bez dodatkowych prac przygotowawczych. Bardziej skomplikowane projekty wymagające obliczeń należy wcześniej przygotować ( obliczyć miary i współrzędne punktów charakterystycznych). W tym celu przygotowujemy się rzetelnie do każdego z projektów dysponując specjalistycznym i nowoczesnym oprogramowaniem jak i sprzętem z duża dokładnością pomiarową.

 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Zgodnie z prawem inwestor ma obowiązek zinwentaryzować budowle oraz wszystkie sieci i przyłącza. W przypadku instytucji branżowych są to mapy, szkice oraz pliki w formie cyfrowej. Dla inwentaryzacji nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków konieczne jest sporządzenie nie tylko mapy, ale również kartotekę budynku zawierającą dane o roku rozpoczęcia budowy jej zakończenia, materiału użytego do budowy, ilości kondygnacji powierzchni zabudowy. Dla terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania na cele budowlane należy wykonać zmianę użytku, jeśli nie była wcześniej wykonana. Powierzając nam realizację inwentaryzacji geodezyjnej macie państwo pewność że dopełnimy wszystkich formalności, oraz dostarczymy wszystkie wymagane dokumenty z zakresu geodezji do odbioru budowy przyłączy sieci oraz budowli.